• youtube
  • facebook

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018 -2019 tại Phú Yên

Đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã công bố toàn bộ điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của tất cả các trường trong toàn tỉnh.

Dưới đây là danh sách công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tại tỉnh Phú Yên năm 2018:

Danh sách công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tại tỉnh Phú Yên năm 2017:

create

Pham Nu / Tin Nhanh Online