• youtube
  • facebook

Nhân sự mới 3 tỉnh Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp

Lãnh đạo ba tỉnh Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại địa phương.

Quảng Ninh: Sau khi trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Ngọc Viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao ông Nguyễn Mạnh Tuyên (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) phụ trách cơ quan này.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phú Yên: Lãnh đạo tỉnh Phú Yên vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng (Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Đồng Tháp: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa ký quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Phượng (Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh) giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

create

T.Công/Tổ Quốc